Kirjoittaja: asiakaspalautuksia

Liiketoiminnan menestyksen salaisuus: Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskyseilyllä on suuri merkitys liiketoiminnan menestyksen kannalta. Asiakastyytyväisyyskyselyllä saadaan reaaliaikainen käsitys asiakaskokemuksesta, minkä avulla mahdollistetaan toiminnan kehittäminen ja sitä kautta paremman laadun.

Yllä olevassa videossa tuodaa esille, kuinka tärkeää on asiakaspalaute. Sen avulla yritys ymmärtää asikkaiden mielipiteitä ja atvioita palveluista ja niiden avulla yritys pystyy parantamaan palveluitaan palautteiden mukaisesti.

 

Mainokset

Asiakaspalautteen merkitys yrityksille

palaute

Asiakaspalautteen avulla yritykset voivat paremmin ymmärtää asiakkaitaan ja myös sitä, miten he käyttävät yrityksen tuotteita verrattuna kilpaileviin tuotteisiin.On tärkeää määrittää, missä yrityksen tuotteet ja palvelut ovat parempia ja missä huonompia verrattuna markkinoilla oleviin kilpailijoihin. Asiakas voi auttaa yrityksen kehittämistä antamalla palautteen, jossa kertoo mihin asioihin hän on erityisen tyytyväinen tai missä olisi kehittämisen varaa.

Esimerkiksi lyhyellä asiakastyytyväisyyslomakkeella voidaan mitata asiakkaiden tyytyväisyyttä yritykseen, tuotteisiin ja palveluihin. Asiakastyytyväisyyskyseilyllä annetaan asiakkaille mahdollisuuden vastata kysymyksiin, jotka koskevat nimenomaan heidän käyttämiään tuotteita, ja näin ollen saadaan tietoa osa-alueista, joissa yrityksellä on vielä varaa kehittyä. Oli palaute positiivinen tai negatiivinen, on sillä aina ensiarvoisen tärkeä merkitys palvelujen asiakaskohtaamisten kehittämisessä.

 

Miten tehdään asiakastyytyväisyyskysely?

cust_experience2

Asiakaspalautekyseilyn voi laatia monella eri tavalla, mutta tärkeintä on saada sen avulla tarvitsemamme oivalluksia. Minkälainen on hyvä asiakastyytyväisyyskysely?

Lomakkeen kohtuullinen pituus ja ulkoasun selkeys ovat erittäin tärkeitä sekä vastaajalle että myöhemmin tietojen tallentajalle. Ylipitkä kysely karkottaa vastaamishalun. Postikyselyissä keskimääräisen vastausajan ei tulisi ylittää 15-20 minuuttia.

Jatka lukemista ”Miten tehdään asiakastyytyväisyyskysely?”

Asiakaspalvelu ja asiakaspalaute

asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun tehtävä on auttaa asiakasta kaikissa yrityksen palveluja koskevissa kysymyksissä. Asiakaspalvelu yleensä palvelee joko puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelu ratkaistaa asiakkaan ongelmia ja palvelun laadun perustella saa palautetta.

Parhaan mahdollisen palvelukokemuksen tarjoamiseksi yritys tekee palvelukyselyitä, minkä avulla opitaan asikkkaalta mitkä asiat menevät hyvin ja mitkä ei.